სამედიცინო პროგრამის ზოგადი აღწერა
    პირველი ქართული სამედიცინო პროგრამა
    adadakldajdkladj adadakldajdkladjadadakldajdkladj adadakldajdkladj